Разгрупиране

Разгрупира селекцията. При вложена група последните добавени редове или колони се премахват от групата.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Групиране и план - Разгрупиране.

+F12

В лентата Инструменти щракнете върху

Икона

Разгрупиране


Деактивиране за

Редове

Премахва избрани редове от група.

Колони

Премахва избрани колони от група.

Моля, подкрепете ни!