Групиране

Дефинира избрания диапазон от клетки като група от редове или колони.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Групиране и план - Групиране.

F12

В лентата Инструменти щракнете върху

Икона

Групиране


Когато групирате диапазон от клетки, в полето до групата се показва икона за план. За да скриете или покажете групата, щракнете върху иконата. За да разгрупирате селекцията, изберете Данни - Групиране и план - Разгрупиране.

Включване

Редове

Групира избраните редове.

Колони

Групира избраните колони.

note

Групирането и разгрупирането не се проследяват. Командата „Групиране“ е недостъпна, когато е включено следенето на промените.


Моля, подкрепете ни!