Видими детайли

Показва детайлите на групирания ред или колона, която съдържа курсора. За да видите детайлите на всички групирани редове или колони, изберете таблицата с плана, след което изберете тази команда.

За да скриете избрана група, изберете Данни - План - Скрити детайли.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Групиране и план - Видими детайли.


Моля, подкрепете ни!