Скрити детайли

Скрива детайлите на групирания ред или колона, съдържаща курсора. За да скриете всички групирани редове или колони, изберете таблицата с плана, после издайте тази команда.

За да покажете всички скрити групи, изберете таблицата с плана, след което изберете Данни - План - Видими детайли.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Групиране и план - Скрити детайли.


Моля, подкрепете ни!