Консолидиране по

Консолидиране по

Използвайте този раздел, ако областите от клетки, които искате да консолидирате, съдържат заглавия. Необходимо е да изберете тези настройки само ако областите за консолидиране съдържат сходни етикети и данните са подредени по различен начин.

Заглавия на редове

Консолидираните данни ще бъдат подредени съобразно заглавията на редовете.

Заглавия на колони

Консолидираните данни ще бъдат подредени съобразно заглавията на колоните.

Настройки

Връзка към изходните данни

Данните в областта за резултата ще бъдат свързани с изходните данни и резултатите от консолидирането ще се обновяват при промяна в изходните данни.

Настройки

Скрива допълнителните настройки.

Моля, подкрепете ни!