Консолидиране

Комбинира данни от една или няколко независими области от клетки и изчислява нова област чрез зададената от вас функция.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Консолидиране.


Функция

Изберете функцията, чрез която искате да консолидирате данните.

Диапазони за консолидиране

Показва областите от клетки, които желаете да консолидирате.

Област с изходни данни

Задава диапазона от клетки, който да бъде консолидиран с диапазоните, изброени в полето Диапазони за консолидиране. Изберете диапазон от клетки в лист и щракнете върху Добавяне. Можете също да изберете име на предварително дефиниран диапазон от списъка Диапазон с изходни данни.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Icon shrink

Свиване

Icon Expand

Разгръщане

Копиране на резултата в

Показва първата клетка на областта, в която да се покажат резултатите от консолидирането.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Добавяне

Добавя диапазона от клетки, зададен в полето Диапазон с изходни данни, в полето Диапазони за консолидиране.

Настройки

Показва допълнителни настройки.

Моля, подкрепете ни!