Успоредни операции

Прилага една и съща формула върху различни клетки, но с различни стойности на параметрите.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Успоредни операции.


Команда „Успоредни операции“

note

Полето Ред или Колона трябва да съдържа обръщение към първата клетка на избраната област.


note

Ако експортирате електронна таблица, съдържаща успоредни операции, към Microsoft Excel, местоположението на клетките, съдържащи формулата, трябва да бъде напълно дефинирано спрямо областта с данни.


Подразбирани настройки

Формули

Въведете обръщенията към клетките с формулите, които искате да бъдат използвани в успоредните операции.

Ред

Въведете обръщението към входна клетка, която да бъде използвана като променлива за редовете в таблицата с данни.

Колона

Въведете обръщението към входна клетка, която да бъде използвана като променлива за колоните в таблицата с данни.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Моля, подкрепете ни!