Настройки

Задайте настройките за изчисляване и представяне на междинните резултати.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Междинни суми - Настройки.


Нова страница между групите

Предизвиква започване на нова страница след всяка група от данни.

Отчитане на регистъра

Предизвиква преизчисляване на междинните резултати при смяна на регистъра в някое от заглавията на данните.

Сортиране на областта по групи

Сортира областта, избрана в полето Групиране по на разделите за групи според избраните от вас колони.

Сортиране

Включване на форматите

Форматиращите атрибути се взимат предвид при сортиране.

Потребителско сортиране

Позволява използване на потребителско сортиране, зададено в LibreOffice Calc - Списъци за сортиране в диалоговия прозорец „Настройки“.

Възходящо

Сортирането започва с най-ниската стойност. Можете да задавате правила за сортиране в Данни - Сортиране - Настройки. Подразбираните настройки се определят в - Езикови настройки - Езици.

Низходящо

Сортирането започва с най-високата стойност. Можете да задавате правила за сортиране в Данни - Сортиране - Настройки. Подразбираните настройки се определят в - Езикови настройки - Езици.

Моля, подкрепете ни!