Настройки

Задайте настройките за изчисляване и представяне на междинните резултати.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Междинни суми - Настройки.


Нова страница между групите

Предизвиква започване на нова страница след всяка група от данни.

Отчитане на регистъра

Предизвиква преизчисляване на междинните резултати при смяна на регистъра в някое от заглавията на данните.

Сортиране на областта по групи

Сортира областта, избрана в полето Групиране по на разделите за групи според избраните от вас колони.

Сортиране

Включване на форматите

Форматиращите атрибути се взимат предвид при сортиране.

Потребителско сортиране

Позволява използване на потребителско сортиране, зададено в LibreOffice Calc - Списъци за сортиране в диалоговия прозорец „Настройки“.

Възходящо

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Низходящо

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Моля, подкрепете ни!