1ва, 2ра, 3та група

Можете да зададете настройки за едно, две или три групирания за междинни резултати. Всички раздели имат еднакво сдържание.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Междинни суми - 1ва, 2ра, 3та група.


Групиране по

Изберете колоната, от която желаете да зависи изчисляването. Ако съдържанието на избраната колона се промени, междинните суми се преизчисляват автоматично.

Междинни резултати за

Изберете колоните със стойностите, които искате да бъдат сумирани.

Функция

Изберете математическата функция, с която искате да се изчислят междинните резултати.

Моля, подкрепете ни!