Междинни суми

Изчислява междинни суми за избрани от вас колони. LibreOffice използва функцията SUM, за да изчисли автоматично междинни суми и крайна сума на стойностите в дадена област, съдържаща заглавия. Можете да използвате и други функции за изчислението. LibreOffice автоматично разпознава предварително дефинираните области с данни, когато поставите курсора в такава.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Междинни суми.


Например можете да изготвите обобщение на продажбите за определен пощенски код въз основа на данните в база от данни за клиенти.

1ва, 2ра, 3та група

Можете да зададете настройки за едно, две или три групирания за междинни резултати. Всички раздели имат еднакво сдържание.

Настройки

Задайте настройките за изчисляване и представяне на междинните резултати.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Изтриване

Изтрива редовете с междинни суми в избраната област.

Моля, подкрепете ни!