Разширен филтър

Служи за задаване на разширен филтър.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Още филтри - Разширен филтър....


Прилагане на филтри

Четене на критериите за филтриране от

Изберете наименуваната област или въведете област от клетки, съдържаща критериите за филтриране, които желаете да използвате.

Свиване/максимизиране

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Максимизиране. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона

Свиване

Икона

Максимизиране

Повече

Показва допълнителни настройки за филтриране.

Моля, подкрепете ни!