Разширен филтър

Служи за задаване на разширен филтър.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Още филтри - Разширен филтър....


Четене на критериите за филтриране от

Изберете наименуваната област или въведете област от клетки, съдържаща критериите за филтриране, които желаете да използвате.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Настройки

Показва допълнителни настройки за филтриране.

Отчитане на регистъра

Предизвиква отчитане на регистъра на буквите при филтрирането на данните.

Диапазонът съдържа заглавия на колони

Включва заглавията на колони в първия ред от областта с клетки.

Копиране на резултата в

Отметнете полето, след което изберете областта от клетки, в която искате да се покажат резултатите от филтрирането. Можете също да изберете наименувана област от списъка.

Регулярен израз

Позволява ви да използвате регулярни изрази в дефиницията на филтъра. За списък на регулярните изрази, поддържани от LibreOffice, щракнете тук.

Ако полето за отметка Регулярни изрази е отметнато, можете да използвате регулярни изрази в полето за стойност, ако в полето за условие е „=“ (равно) или „<>“ (не равно). Това се отнася и за съответните клетки, които посочвате за разширен филтър.

Без дубликати

Повтарящите се редове се изключват от списъка с филтрирани данни.

Запазване на филтъра

Отметнете Копиране на резултатите в и задайте целевия диапазон, в който да се покажат филтрираните данни. Ако това поле е отметнато, диапазонът местоназначение остава свързан с диапазона източник. Източникът трябва да е бил дефиниран като диапазон за база от данни чрез Данни - Дефиниране на диапазон. След това можете да приложите наново зададения филтър по всяко време както следва: щракнете в диапазона източник, след което изберете Данни - Опресняване на диапазон.

Прилагане на разширени филтри

  1. Копирайте заглавията на колони от областите, които трябва да бъдат филтрирани, в празна област от листа, след което въведете критериите за филтриране в ред под заглавията. Хоризонтално подредените в един ред данни винаги се свързват с логическо „И“, а вертикално подредените в колони данни – с логическо „ИЛИ“.

  2. След като създадете матрицата за филтриране, изберете областите от листа, които да бъдат филтрирани. Отворете диалоговия прозорец Разширен филтър с командата Данни - Още филтри - Разширен филтър и посочете условията за филтриране.

  3. След това натиснете OK и ще видите, че са останали видими само тези редове от оригиналния лист, които отговарят на критериите за търсене. Всички други редове временно са скрити и могат да бъдат показани отново с командата Форматиране - Редове - Показване.

Пример

Заредете електронна таблица с голям брой записи. Ние сме използвали фиктивен документ Обороти, но вие можете да използвате произволен документ. Документът е оформен по следния начин:

A

B

C

D

E

1

Месец

Стандартна

Бизнес

Луксозна

Комплексна

2

Януари

125600

200500

240000

170000

3

Февруари

160000

180300

362000

220000

4

Март

170000

и т.н.


Копирайте ред 1 със заглавията на редовете (имената на полетата) например в ред 20. Въведете условията на филтъра, които са свързани с „ИЛИ“, в редовете 21, 22 и т.н.

A

B

C

D

E

20

Месец

Стандартна

Бизнес

Луксозна

Комплексна

21

Януари

22

<160000


Указва, че ще се показват само редовете, които съдържат стойност Януари в колоната Месец ИЛИ стойност, по-малка от 160000, в колоната Стандартна.

Изберете Данни - Още филтри - Разширен филтър, после изберете областта A20:E22. След като натиснете OK, ще се виждат само филтрираните редове, а останалите ще бъдат скрити.

Моля, подкрепете ни!