Автофилтър

Автоматично филтрира избраната област от клетки и създава един ред със списъчни полета, в които можете да посочвате кои елементи желаете да се виждат.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Автофилтър.

В лентата Инструменти или Данни от таблица щракнете върху

Икона

Автофилтър


tip

За да приложите различни автофилтри върху различни листове, трябва първо да зададете диапазон за база от данни във всеки лист.


Възходящо сортиране

Показва редовете на диапазона от клетки във възходящ ред според стойностите на клетките в текущата колона.

Низходящо сортиране

Показва редовете на диапазона от клетки в низходящ ред според стойностите на клетките в текущата колона.

Филтриране по цвят

Цвят на текста

Показва само тези редове на диапазона от клетки, за които цветът на текста на клетката в текущата колона съответства на избрания цвят.

Цвят на фона

Показва само тези редове на диапазона от клетки, за които цветът на фона на клетката в текущата колона съответства на избрания цвят.

Филтриране по условие

Празни

Показва само тези редове на диапазона от клетки, които съдържат празна клетка в текущата колона.

Не празни

Показва само тези редове на диапазона от клетки, които съдържат непразна клетка в текущата колона.

Първи 10

Показва 10-те реда на диапазона от клетки, които съдържат най-големите стойности измежду клетките на текущата колона. Ако тези стойности са уникални, няма да се виждат повече от 10 реда, но ако не са, е възможно да се покажат повече от 10 реда.

Последни 10

Показва 10-те реда на диапазона от клетки, които съдържат най-ниските стойности измежду клетките на текущата колона. Ако тези стойности са уникални, няма да се виждат повече от 10 реда, но ако не са, е възможно да се покажат повече от 10 реда.

Стандартен филтър

Отваря диалога Стандартен филтър.

Поле за търсене на текст

Позволява търсене на конкретен елемент в списъка на стойностите от текущата колона. Когато в текстовото поле се въвеждат знаци, списъкът се обновява, показвайки само съответстващите елементи.

Всички

Щракнете веднъж, за да се покажат всички редове, щракнете отново, за да се скрият всички редове.

Показване само на текущия елемент

Показват се само редовете, които съдържат стойността, осветена в полето Стойност.

Скриване само на текущия елемент

Скриват се всички редове, които съдържат стойността, осветена в полето Стойност, и се показват всички останали редове.

Стойности

Списък на уникалните стойности от текущата колона.

Моля, подкрепете ни!