Още филтри

Показва команди за филтриране на данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Още филтри.


tip

LibreOffice автоматично разпознава предварително дефинираните диапазони за база от данни.


Налице са следните възможности за филтриране:

Стандартен филтър

Позволява ви да задавате настройките за филтриране.

Разширен филтър

Служи за задаване на разширен филтър.

Нулиране на филтъра

Премахва филтъра от избраната област от клетки. За да получите достъп до тази команда, щракнете в областта от клетки, където е приложен филтърът.

Скриване на автофилтъра

Скрива бутоните на автофилтъра в избраната област от клетки.

Моля, подкрепете ни!