Филтър

Показва команди за филтриране на данни.

LibreOffice автоматично разпознава предварително дефинираните диапазони за база от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Още филтри.


Налице са следните възможности за филтриране:

Автофилтър

Автоматично филтрира избраната област от клетки и създава един ред със списъчни полета, в които можете да посочвате кои елементи желаете да се виждат.

Стандартен филтър

Позволява ви да задавате настройките за филтриране.

Разширен филтър

Служи за задаване на разширен филтър.

Нулиране на филтъра

Премахва филтъра от избраната област от клетки. За да получите достъп до тази команда, щракнете в областта от клетки, където е приложен филтърът.

Скриване на автофилтъра

Скрива бутоните на автофилтъра в избраната област от клетки.

Моля, подкрепете ни!