Критерии за сортиране

Задайте настройките за сортиране на избраната област.

note

Ако има заглавия на редове и/или колони, уверете се, че са включени в селекцията.


За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Сортиране - Критерии за сортиране.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона за възходящо сортиране

Възходящо сортиране

Икона за низходящо сортиране

Низходящо сортиране


Сортиране по

Изберете колоната, която искате да използвате като главен ключ за сортиране.

Възходящо

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. The sorting rules are given by the locale. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Низходящо

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

После по

Изберете колоната, която искате да използвате като главен ключ за сортиране.

Възходящо

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Низходящо

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Възходящо/низходящо сортиране

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Икони в лентата с инструменти Стандартни

Икона за възходящо сортиране

Възходящо сортиране

Икона за низходящо сортиране

Низходящо сортиране

Моля, подкрепете ни!