Сортиране

Сортира избраните редове според зададени от вас условия. LibreOffice автоматично разпознава и избира диапазоните за база от данни.

note

Не можете да сортирате данни, ако е включена настройката Следене на промените.


За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Сортиране....


Критерии за сортиране

Задайте настройките за сортиране на избраната област.

Настройки

Съдържа допълнителни настройки за сортиране.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!