Настройки

Съдържа заглавия на колони

Избраната област от клетки съдържа заглавия.

Вмъкване или изтриване на клетки

При добавяне на записи в базата от данни автоматично се вмъкват нови редове и колони в диапазона за база от данни в листа. За да обновите ръчно диапазона за база от данни, изберете Данни - Опресняване на диапазон.

Запазване на формата

Съществуващият формат на клетките на заглавията и първия ред с данни се прилага върху целия диапазон за база от данни.

Да не се записват импортирани данни

Запазва се само обръщение към базата от данни, а не съдържанията на клетките.

Източник:

Показва информация за текущия източник на данни и съществуващите операции.

По-малко <<

Скрива допълнителните настройки.

Моля, подкрепете ни!