Дефиниране на диапазон

Дефинира диапазон за база от данни въз основа на избраните клетки в листа.

note

Можете да изберете само правоъгълна област от клетки.


За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Дефиниране на диапазон.


Име

Въведете име за диапазона за база от данни, който искате да дефинирате, или изберете съществуващо име от списъка.

Област

Показва избраната област от клетки.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Добавяне/Промяна

Добавя избрания диапазон от клетки към списъка с диапазони за база от данни или променя съществуващ диапазон.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Повече >>

Показва допълнителни настройки.

Моля, подкрепете ни!