Фиксиране на клетки

Фиксира първата колона или първия ред на текущия работен лист.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Фиксиране на клетки - Фиксиране на първата колона.

Изберете Изглед - Фиксиране на клетки - Фиксиране на първия ред.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Фиксиране на панели - Фиксиране на първата колона.

Изберете Изглед - Фиксиране на панели - Фиксиране на първия ред.


Моля, подкрепете ни!