Автовъвеждане

Включва и изключва функцията „Автовъвеждане“, която автоматично завършва въвежданите данни на базата на останалите записи в същата колона. Колоната се претърсва за не повече от 2000 клетки или 200 различни текста.

Забраняване на автоматичните промени

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автовъвеждане.


Предложеният текст се осветява.

Когато въвеждате формули със знаци, съответстващи на предишни въвеждания, ще се покаже подсказка с последните десет функции, използвани от помощника за функции, от всички дефинирани имена на диапазони, от всички имена на диапазони с данни и от съдържанието на всички диапазони с етикети.

Автовъвеждането е чувствително към регистъра. Ако например сте въвели „Обща сума“ в някоя клетка, не можете да въведете „обща сума“ в друга клетка на същата колона, без първо да изключите автовъвеждането.

Моля, подкрепете ни!