Преизчисляване

Преизчислява клетките с формули.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Изчисляване - Преизчисляване.

F9


Ако автоизчисляването е изключено, командата „Преизчисляване“ преизчислява всички (т. нар. „непочистени“) клетки с формули, които зависят от съдържанието на променени клетки, и зависимите от тях, както и клетките с формули, съдържащи непостоянни функции като RAND() или NOW(), и зависимите от тях.

Ако автоизчисляването е включено, командата „Преизчисляване“ се прилага само върху клетките с формули, съдържащи непостоянни функции като RAND() или NOW(), и зависимите от тях клетки с формули.

И в двата режима натискането на F9, докато са избрани една или повече клетки с формули, предизвиква преизчисляване на избраните клетки и зависимите от тях. Това може да се използва след зареждане на документ с изключено преизчисляване, в който отделни клетки се нуждаят от опресняване.

Натиснете F9 за да преизчислите. Натиснете Shift++F9 за да преизчислите всички формули в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Calc - Формула.


Настройките за преизчисляване включват „Преизчисляване при зареждане на файл“, със стойности:

Винаги да се преизчислява, Да не се преизчислява (по подразбиране), Да се пита потребителят.

Натиснете Shift++F9, за да преизчислите всички формули в документа, включително функциите от приставки. Твърдото преизчисляване преизчислява правилно всички клетки с формули.

След като документът е бил преизчислен, изображението на екрана се опреснява заедно с всички диаграми в листа.

Моля, подкрепете ни!