Преизчисляване

Преизчислява клетките с формули.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Изчисляване - Преизчисляване.

Натиснете F9.


Ако автоизчисляването е изключено, командата „Преизчисляване“ преизчислява всички (т. нар. „непочистени“) клетки с формули, които зависят от съдържанието на променени клетки, и зависимите от тях, както и клетките с формули, съдържащи непостоянни функции като RAND() или NOW(), и зависимите от тях.

Ако автоизчисляването е включено, командата „Преизчисляване“ се прилага само върху клетките с формули, съдържащи непостоянни функции като RAND() или NOW(), и зависимите от тях клетки с формули.

И в двата режима натискането на F9, докато са избрани една или повече клетки с формули, предизвиква преизчисляване на избраните клетки и зависимите от тях. Това може да се използва след зареждане на документ с изключено преизчисляване, в който отделни клетки се нуждаят от опресняване.

Натиснете F9 за преизчисляване. Натиснете Shift++F9 за преизчисляване на всички формули в документа, включително функции от приставки и функции с постоянен резултат.

След като документът е бил преизчислен, изображението на екрана се опреснява заедно с всички диаграми в листа.

Моля, подкрепете ни!