Автоизчисляване

Включва автоматичното преизчисляване на всички формули в документа.

След като листът е бил променен, се преизчисляват всички клетки в него и се опресняват всички диаграми.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Изчисляване - Автоизчисляване.


Моля, подкрепете ни!