Защитаване структурата на документа

Защитава структурата от листове на документа от промени. Не е възможно да се вмъкват, изтриват, преименуват, преместват или копират листове.

По желание въведете парола и щракнете върху OK.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Защитаване структурата на документа.


Структурата на защитена електронна таблица може да бъде променена само ако се изключи настройката Защита. В контекстните менюта на етикетите на листове в долната част на екрана е достъпна само командата Избиране на всички листове. Всички останали са забранени. За да премахвате защитата, изберете отново командата Инструменти - Защитаване структурата на документа. Ако не е зададена парола, защитата се снема незабавно. Ако е била зададена парола, се показва диалоговият прозорец Премахване на защитата на документ, в който трябва да въведете паролата. Чак след това можете да премахнете отметката за включена защита.

След като бъде записан веднъж, защитеният документ може да бъде записван отново само с командата Файл - Записване като от менюто.

Парола (незадължителна)

Можете да зададете парола, за да защитите документа от неупълномощени или случайни промени.

note

Можете да защитите изцяло работата си, като съчетаете възможностите Инструменти - Защитаване на лист и Инструменти - Защитаване структурата на документа, включително въвеждане на парола. Ако желаете да предотвратите отваряне на документа от други потребители, изберете Записване с парола и щракнете върху бутона Записване. Ще се появи диалоговият прозорец Въведете парола. Бъдете внимателни при избора на парола – ако я забравите след затварянето на документа, повече няма да можете да получите достъп до него.


Моля, подкрепете ни!