Защитаване на документ

Защитава от промени структурата от листове на документа. Не е възможно да се вмъкват, изтриват, преименуват или копират листове. Отворете диалоговия прозорец Защитаване структурата на документа с Инструменти - Защитаване структурата на документа. Въведете парола, ако желаете, после щракнете върху OK.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Защитаване структурата на документа.


Структурата на защитена електронна таблица може да бъде променена само ако се изключи настройката Защита. В контекстните менюта на етикетите на листове в долната част на екрана е достъпна само командата Избиране на всички листове. Всички останали са забранени. За да премахвате защитата, изберете отново командата Инструменти - Защитаване структурата на документа. Ако не е зададена парола, защитата се снема незабавно. Ако е била зададена парола, се показва диалоговият прозорец Премахване на защитата на документ, в който трябва да въведете паролата. Чак след това можете да премахнете отметката за включена защита.

След като бъде записан веднъж, защитеният документ може да бъде записван отново само с командата Файл - Записване като от менюто.

Парола (незадължителна)

Можете да зададете парола, за да защитите документа от неупълномощени или случайни промени.

Икона Бележка

Можете да защитите изцяло работата си, като съчетаете възможностите Инструменти - Защитаване на лист и Инструменти - Защитаване структурата на документа, включително въвеждане на парола. Ако желаете да предотвратите отваряне на документа от други потребители, изберете Записване с парола и щракнете върху бутона Записване. Ще се появи диалоговият прозорец Въведете парола. Бъдете внимателни при избора на парола – ако я забравите след затварянето на документа, повече няма да можете да получите достъп до него.


Моля, подкрепете ни!