Защитаване на лист

Защитава клетките в текущия лист от промяна. Изберете Инструменти - Защитаване на лист, за да отворите диалоговия прозорец Защитаване на лист, в който можете да зададете защита със или без парола.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Защитаване на лист.


Икона Внимание

За да са защитени клетките от последващо редактиране, трябва да е отметната настройката Защитена в раздела Форматиране - Клетки - Защита на клетки или в контекстното меню Форматиране на клетки.


В защитен лист може да се премахне защитата от някои клетки чрез менютата Инструменти - Защитаване на лист и Форматиране - Клетки - Защита на клетки:

  1. Изберете клетките, чиято защита да бъде свалена.

  2. Изберете Форматиране - Клетки - Защита на клетки. Махнете отметката от полето Защитена и щракнете върху OK.

  3. В менюто Инструменти - Защитаване на лист задействайте защитата на листа. От този момент нататък ще могат да се редактират само клетките, избрани от вас в стъпка 1.

Впоследствие, за да превърнете незащитена област в защитена, изберете диапазона. После в раздела Форматиране - Клетки - Защита на клетки отметнете полето Защитени. Накрая в менюто изберете Форматиране - Защитаване на лист. Разрешеният до момента за редактиране диапазон ще стане защитен.

Защитата на листове влияе и върху контекстните менюта на листове в долната част на екрана. Командите Изтриване и Преименуване не могат да бъдат избирани.

Ако има защитен лист, не можете да променяте или изтривате стилове за клетки.

Защитен лист или диапазон от клетки не може да бъде променян до снемането на защитата. За да изключите защитата, изберете командата Инструменти - Защитаване на лист. Ако няма зададена парола, защитата на листа се изключва незабавно. Ако листът е защитен с парола, ще се отвори диалоговият прозорец Премахване на защитата, в който трябва да въведете паролата.

След като са записани веднъж, защитените листове могат да бъдат записвани наново само с командата Файл - Записване като.

Парола (незадължителна)

Позволява ви да въведете парола, за да защитите листа от неупълномощени промени.

Икона Бележка

Пълна защита на работата си можете да постигнете, като съчетаете възможностите Инструменти - Защитаване на лист и Инструменти - Защитаване структурата на документа, включително защита с парола. За да забраните изобщо отварянето на документа, в диалоговия прозорец Записване отметнете полето Записване с парола, преди да натиснете бутона Записване.


Моля, подкрепете ни!