Защитаване на лист

Защитава от промени клетките в текущия лист.

Изберете Инструменти - Защитаване на лист, за да отворите диалоговия прозорец Защитаване на лист, в който можете да зададете защита на листа със или без парола и да изберете елементите на листа, които да бъдат защитени.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Защитаване на лист.

Изберете Редактиране - Защита на клетки, за да задействате защитата на листа с текущите настройки за защита на клетки.


warning

За да са защитени клетките от последващо редактиране, трябва да е отметната настройката Защитена в раздела Форматиране - Клетки - Защита на клетки или в контекстното меню Форматиране на клетки.


Защита на листа и съдържанието на защитените клетки

Отметнете това поле, за да активирате защитата на листа и съдържанието на клетките.

Парола / Потвърждение

Позволява ви да въведете парола, за да защитите листа от неупълномощени промени. Потвърдете паролата, въведена в първото поле.

За всички потребители на листа е разрешено

Изберете елементите, които да са защитени от потребителски действия:

В защитен лист може да се премахне защитата от някои клетки чрез менютата Инструменти - Защитаване на лист и Форматиране - Клетки - Защита на клетки:

  1. Изберете клетките, чиято защита да бъде свалена.

  2. Изберете Форматиране - Клетки - Защита на клетки. Махнете отметката от полето Защитена и щракнете върху OK.

  3. В менюто Инструменти - Защитаване на лист задействайте защитата на листа. От този момент нататък ще могат да се редактират само клетките, избрани от вас в стъпка 1.

Впоследствие, за да превърнете незащитена област в защитена:

  1. Изберете диапазона от клетки, които да бъдат защитени.

  2. В раздела Форматиране - Клетки - Защита на клетки отметнете полето Защитени.

  3. Изберете в менюто Инструменти - Защитаване на лист. Диапазонът, до момента достъпен за редактиране, вече ще бъде защитен.

Защитата на листове влияе и върху контекстните менюта на листове в долната част на екрана. Командите Изтриване и Преименуване не могат да бъдат избирани.

Ако има защитен лист, не можете да променяте или изтривате стилове за клетки.

Защитен лист или диапазон от клетки не може да бъде променян до снемането на защитата, с изключение на настройките за редове и колони в диалога Инструменти - Защитаване на лист. За да изключите защитата, изберете командата Инструменти - Защитаване на лист. Ако няма зададена парола, защитата на листа се изключва незабавно. Ако листът е защитен с парола, ще се отвори диалоговият прозорец Премахване на защитата, в който трябва да въведете паролата.

След като са записани веднъж, защитените листове могат да бъдат записвани наново само с командата Файл - Записване като.

note

Пълна защита на работата си можете да постигнете, като съчетаете възможностите Инструменти - Защитаване на лист и Инструменти - Защитаване структурата на документа, включително защита с парола. За да забраните изобщо отварянето на документа, в диалоговия прозорец Записване отметнете полето Записване с парола, преди да натиснете бутона Записване.


Моля, подкрепете ни!