Защитаване на документ

Командите Защитаване на лист и Защитаване структурата на документа предотвратяват внасянето на промени в клетките или листовете на документ. Можете да зададете и парола. В този случай премахването на защитата е възможно само ако потребителят въведе съответната парола.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Защитаване на лист.

Изберете Инструменти - Защитаване структурата на документа.


Листове

Защитава от промени клетките в текущия лист.

Документи

Защитава от промени структурата от листове на документа. Не е възможно да се вмъкват, изтриват, преименуват или копират листове.

Моля, подкрепете ни!