Защитаване на документ

Командите Защитаване на лист и Защитаване структурата на документа предотвратяват внасянето на промени в клетките или листовете на документ. Можете да зададете и парола. В този случай премахването на защитата е възможно само ако потребителят въведе съответната парола.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Защитаване на лист.

Изберете Инструменти - Защитаване структурата на документа.


Sheets

Protects the cells in the current sheet from being modified.

Документи

Protects the sheet structure of your document from modifications. It is impossible to insert, delete, rename, move or copy sheets.

Моля, подкрепете ни!