Сценарии

Дефинира сценарий за избраната област от листа.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Сценарии.


Работа със сценарии

Име на сценарий

Определя името на сценария. Използвайте ясно и различимо име, за да можете лесно да разпознавате сценария. Името на сценарий може да бъде променяно и в навигатора чрез командата Свойства от контекстното меню.

Коментар

Задава допълнителна информация за сценария. Тя ще бъде показвана в навигатора, когато щракнете върху иконата Сценарии и изберете желания сценарий. Информацията може да бъде редактирана в навигатора чрез командата Свойства от контекстното меню.

Настройки

В тази област се дефинират някои от настройките, използвани при показване на сценарии.

Видим кант

Откроява сценария в таблицата с кант. Цветът за канта се задава в полето вдясно от тази настройка. Рамката ще има заглавна лента с името на последния сценарий. Бутонът вдясно от канта ви предлага общ преглед на сценариите в тази област, ако са зададени няколко. Можете да изберете произволен сценарий от списъка без ограничения.

Обратно копиране

Копира стойностите на клетките, които променяте, в активния сценарий. Ако не изберете тази настройка, сценарият няма да се измени, когато променяте стойностите на клетките. Това действие на настройката Обратно копиране зависи от защитата на листа и настройките Предотвратяване на промени.

Копиране на целия лист

Копира целия лист в допълнителен лист за сценария.

Предотвратяване на промените

Предотвратява промени в активния сценарий. Действието на настройката Обратно копиране зависи от защитата на листа и настройките Предотвратяване на промени.

Моля, подкрепете ни!