Удовлетворяване на условие

Отваря диалогов прозорец, чрез който можете да решите уравнение с едно неизвестно. След успешно решаване ще се отвори диалогов прозорец с резултата. Той ви позволява да поставите резултата и целевата стойност директно в клетките.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Удовлетворяване на условие.


Подразбирани настройки

Тук можете да зададете променливите във формулата.

Клетка с формула

В полето „Клетка с формула“ въведете обръщение към клетката, съдържаща формулата. Полето съдържа текущото обръщение към клетка. Щракнете върху друга клетка в листа, за да поставите обръщение към нея в текстовото поле.

Целева стойност

Задава стойността, която желаете да постигнете като нов резултат.

Клетка с променлива

Задава обръщението към клетката, чиято стойност искате да нагласите, за да получите целения резултат.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Моля, подкрепете ни!