Автоопресняване

Предизвиква автоматично опресняване на всички стрелки на зависимости в листа при промяна на някоя от формулите.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Детектив - Автоопресняване.


Стрелките на детектива в документа се обновяват при следните обстоятелства:

Моля, подкрепете ни!