Опресняване на стрелките

Преначертава всички стрелки в листа. Нанесените до момента промени във формулите се взимат предвид.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Детектив - Опресняване на стрелките.


Стрелките на детектива в документа се обновяват при следните обстоятелства:

Моля, подкрепете ни!