Отбелязване на невалидните данни

Отбелязва всички клетки в листа, чиито стойности не отговарят на правилата за валидност.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Детектив - Отбелязване на невалидните данни.


Правилата за валидност ограничават въвеждането на числа, дати, часове и текст до определени стойности. Възможно е обаче да се въведат или копират невалидни стойности в клетките, ако не е избрана настойката Спиране. Когато зададете правило за валидност, заварените стойности в клтеките не се променят.

Моля, подкрепете ни!