Режим "Запълване"

Задейства режима „Запълване“ на детектива. Показалецът на мишката се превръща в специален символ и можете да щракнете върху произволна клетка, за да видите стрелки към влияещите върху нея клетки. За изход от този режим натиснете Escape или изберете командата Край на режима "Запълване" в контекстното меню.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Детектив - Режим „Запълване“.


Режимът „Запълване“ е идентичен на командата Влияещи клетки, когато го включите отначало. Чрез контекстното меню можете да зададете по-нататъшни настройки на режима или да го изключите.

Моля, подкрепете ни!