Зависими клетки

Чертае стрелки към активната клетка от формулите, които зависят от стойностите в нея.

Областта от клетки, които са използвани заедно с активната клетка във формула, се огражда със синя рамка.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Детектив - Зависими клетки.

Shift+F5


Икона Бележка

Тази функция работи по нива. Например, ако вече е показано едно ниво от връзки с влияещи или зависими клетки, при следващото задействане на командата Зависими клетки ще видите следващото ниво на зависимостите.


Моля, подкрепете ни!