Влияещи клетки

Тази функция показва връзката между текущата клетка, съдържаща формула, и използваните във формулата клетки.

Зависимостите се показват в листа чрез стрелки. В същото време областта от клетки, съдържаща се във формулата на текущата клетка, се огражда със синя рамка.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Детектив - Влияещи клетки.

Shift+F9


Икона Бележка

Тази функция работи ниво по ниво. Например, ако клетка, влияеща върху формула, вече е показана със стрелка, при повтарянето на тази команда се показват стрелки до клетките, влияещи върху тази клетка.


Моля, подкрепете ни!