Детектив

Тази команда задейства инструмента „Детектив“. С него можете да проследявате зависимостите между текущата клетка с формула и останалите клетки в електронната таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Детектив.


След като се покаже стрелка, можете да я посочите с мишката. Курсорът ще измени формата си. Щракнете двукратно върху стрелката с този курсор, за да изберете посочената клетка в края й.

Влияещи клетки

Тази функция показва връзката между текущата клетка, съдържаща формула, и използваните във формулата клетки.

Скриване на влияещите клетки

Изтрива едно ниво от проследяващите стрелки, които са били вмъкнати с командата Влияещи клетки.

Зависими клетки

Чертае стрелки към активната клетка от формулите, които зависят от стойностите в нея.

Скриване на зависимите клетки

Изтрива едно ниво от стрелки, създадени с командата Зависими клетки.

Скриване на всички стрелки

Премахва всички стрелки на зависимости от електронната таблица.

Проследяване на грешка

Показва стрелки към всички влияещи клетки, които причиняват грешка в избрана клетка.

Отбелязване на невалидните данни

Отбелязва всички клетки в листа, чиито стойности не отговарят на правилата за валидност.

Опресняване на стрелките

Преначертава всички стрелки в листа. Нанесените до момента промени във формулите се взимат предвид.

Автоопресняване

Предизвиква автоматично опресняване на всички стрелки на зависимости в листа при промяна на някоя от формулите.

Режим "Запълване"

Задейства режима „Запълване“ на детектива. Показалецът на мишката се превръща в специален символ и можете да щракнете върху произволна клетка, за да видите стрелки към влияещите върху нея клетки. За изход от този режим натиснете Escape или изберете командата Край на режима "Запълване" в контекстното меню.

Моля, подкрепете ни!