Сричкопренасяне

Командата Сричкопренасяне извиква диалоговия прозорец за настройка на сричкопренасянето в LibreOffice Calc.

За достъп до тази команда...

Меню Инструменти - Език - Сричкопренасяне.


За да включите автоматичното сричкопренасяне в LibreOffice Calc, трябва да е включен режимът за пренасяне на текста.

Сричкопренасяне за избраните клетки

  1. Изберете клетките, за които желаете да промените настройката за сричкопренасяне.

  2. Изберете Инструменти - Език - Сричкопренасяне.

  3. Ще се появи диалоговият прозорец Форматиране на клетки, отворен на раздела Подравняване.

  4. Отметнете полетата Автоматично пренасяне на текста и Активиране на сричкопренасянето.

Сричкопренасяне за графични обекти

  1. Изберете графичен обект.

  2. Изберете Инструменти - Език - Сричкопренасяне.

  3. Всяко избиране на командата превключва сричкопренасянето за графичния обект между включено и изключено. Отметката показва текущото състояние.

Моля, подкрепете ни!