Управление на условията

Управление на цялото условно форматиране, зададено в електронната таблица.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Управление.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Управление.


В диалога Управление на условното форматиране можете да добавяте, редактирате или изтривате по един или повече условни формати.

Списъкът Условни формати показва активните правила за условно форматиране, зададени в текущия документ. Показва се само първото правило за всеки диапазон, дори ако за даден диапазон са дефинирани няколко правила.

Ако сте задали условно форматиране за област от клетки и се опитате да зададете друго такова за част от същата област, ще се покаже предупреждение и въпрос дали искате да редактирате съществуващото условно форматиране (на цялата област) или да дефинирате ново, което да се застъпва с него (в избраната област).

Моля, подкрепете ни!