Условие - Всички клетки

Прилага условното форматиране върху съвкупността от клетки, зададена чрез избрания диапазон. Форматирането се прилага в зависимост от съдържанието на целия диапазон.

Цветна скала

Прилага върху диапазон цветна скала, което се състои в показване на двуцветен или трицветен градиент в диапазона според стойността на всяка клетка.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Цветна скала.

От интерфейса с раздели:

Choose Home - Conditional - Color Scale.

От лентите с инструменти:

Икона за цветна скала

Цветна скала


Условия

Изчисляването на цветната скала зависи от 2 или 3 условия, дефинирани както следва:

Отваряне на файл с пример:

Лента за данни

Настройката „Лента за данни“ запълва клетката с плътен или преливащ цвят до степен, съответстваща на числовата стойност в клетката.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Лента за данни.

От интерфейса с раздели:

Choose Home - Conditional - Data Bar.

От лентите с инструменти:

Икона „Лента за данни“

Лента за данни


Условия

Изчисляването на запълнената от лентата площ се базира на следните условия:

Още настройки

Отваря се диалогът „Лента за данни“, в който можете да настроите по-подробно изобразяването на лентите.

Входни стойности

Същите като горните условия.

Цветове на лентите

Изберете цветове за положителните и отрицателните стойности.

Запълване

Ос

Задайте позицията на вертикалната ос на лентата за данни. Стойностите са

Дължина на лентите

Задава минималната (максималната) дължина на лентите за данни в проценти от ширината на колоната.

Показване само на лента

В клетките не се показват стойности, а само лентите за данни.

Отваряне на файл с пример:

Набор от икони

В клетката се добавя икона според отношението на стойността ѝ към дадени прагове. Налични са няколко набора от икони.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Комплект икони.

От интерфейса с раздели:

Choose Home - Conditional - Icon Set.

От лентите с инструменти:

Икона за комплект икони

Комплект икони


Налични набори от икони

Условия за праговете

Условията за задаване на праг за всяка икона могат да бъдат зададени както следва.

Отваряне на файл с пример:

Условно форматиране

Страница How to use Icon Set Conditional Formatting в уикито на TDF.

Страница How to apply a Color Scale Conditional Formatting в уикито на TDF.

Моля, подкрепете ни!