Условно форматиране - Датата е

Прилага избрания стил върху клетката, когато съдържанието ѝ е форматирано като дата и условието е някой от наличните интервали от дати в падащия списък.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Дата.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Дата.

От лентите с инструменти:

Икона за дата

Дата


Моля, подкрепете ни!