Условие - Формулата е

Прилага избрания стил върху клетката, когато изразът формула в текстовото поле отдясно не е нула.

Формулата се изразява подобно на условие за проверка с резултат TRUE или FALSE.

Например, ако C29 има условно форматиране с формула B1>=(DATE(2015;5;4)+TIME(18;0;0)) – логически израз с резултат истина или лъжа – стилът, приложен върху C29, зависи от съдържанието на B1.

Моля, подкрепете ни!