Условие - Стойността на клетката е

Прилага стил за клетки върху клетката или диапазона според условието, зададено в падащия списък. Форматирането се прилага върху всяка клетка поотделно, а условието може да зависи от стойностите на други клетки в избрания диапазон.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Условие.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Условно - Условие.

От лентите с инструменти:

Икона „Условен формат - Условие“

Условен формат


Условия за текст и числа

Условие

Описание

е равна на

Стойността на клетката е равна на стойността, зададена от потребителя в полето отдясно. Ако сравнявате текстови стойности, напишете текста в кавички.

е различна от

Стойността на клетката не е равна на (различна е от) стойността, зададена от потребителя в текстовото поле отдясно. Ако сравнявате текстови стойности, напишете текста в кавички.

започва с

Съдържанието на клетката започва с текста или числото, зададено в текстовото поле отдясно.

завършва с

Съдържанието на клетката завършва с текста или числото, зададено в текстовото поле отдясно.

съдържа

Съдържанието на клетката съдържа текста или числото, зададено в текстовото поле отдясно.

не съдържа

Съдържанието на клетката не съдържа текста или числото, зададено в текстовото поле отдясно.


note

Условието се отнася за вътрешно преобразуваното към текст съдържание на клетката. Числовите стойности се сравняват с еквивалентното си текстово представяне. Числовите формати на клетката (валутен, експоненциален, потребителски, …) не се вземат под внимание при сравняването.


Условия само за числа

Условие

Описание

е по-малка от

Стойността на клетката е строго по-малка от стойността, зададена от потребителя в текстовото поле отдясно.

е по-голяма от

Стойността на клетката е строго по-голяма от стойността, зададена от потребителя в текстовото поле отдясно.

е по-малка или равна на

Стойността на клетката е по-малка или равна на стойността, зададена от потребителя в текстовото поле отдясно.

е по-голяма или равна на

Стойността на клетката е по-голяма или равна на стойността, зададена от потребителя в текстовото поле отдясно.

е между

Стойността на клетката е между двете стойности, зададени в текстовите полета отдясно – горна и долна граница – включително самите гранични стойности.

не е между

Стойността на клетката не е между двете стойности, зададени в текстовите полета отдясно – горна и долна граница – включително самите гранични стойности.

е дубликат

Клетката и поне още една клетка в диапазона са равни по съдържание.

не е дубликат

Съдържанието на клетката е уникално в рамките на диапазона.

е сред първите N елемента

Стойността на клетката е между максималната стойност в диапазона и N-тия му най-голям елемент. Въведете стойността на N в текстовото поле отдясно.

е сред последните N елемента

Стойността на клетката е между минималната стойност в диапазона и N-тия му най-малък елемент. Въведете стойността на N в текстовото поле отдясно.

е в най-високите N процента

Рангът на клетката в диапазона е сред най-горните N процента от броя клетки в диапазона. Например в диапазон от 20 клетки и ако N е 20, стилът се прилага върху последните 4 клетки от диапазона. Въведете стойността на N в текстовото поле отдясно.

е в най-ниските N процента

Рангът на клетката в диапазона е сред най-долните N процента от броя клетки в диапазона. Например в диапазон от 20 клетки и ако N е 20, стилът се прилага върху първите 4 клетки от диапазона. Въведете стойността на N в текстовото поле отдясно.

е над средното

Стойността на клетката е строго по-голяма от средното на стойностите на клетките от диапазона.

Вижте бележката по-долу.

е под средното

Стойността на клетката е строго по-малка от средното на стойностите на клетките от диапазона.

Вижте бележката по-долу.

е над или равна на средното

Стойността на клетката е по-голяма или равна на средното на стойностите на клетките от диапазона.

Вижте бележката по-долу.

е под или равна на средното

Стойността на клетката е по-малка или равна на средното на стойностите на клетките от диапазона.

Вижте бележката по-долу.


note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Условия за грешки в клетките

Условие

Описание

е грешка

Клетката е в състоянието за грешка, зададено в текстовото поле отдясно. Вижте списъка на грешките в Calc.

не е грешка

Клетката не е в състоянието за грешка, зададено в текстовото поле отдясно. Вижте списъка на грешките в Calc.


tip

Клетка, която цитира друга клетка в състояние на грешка, не е в състояние на грешка сама по себе си.


Моля, подкрепете ни!