Условно форматиране

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

The cell style corresponding to the first condition that evaluates to true is applied. Cell styles applied through Conditional Formatting override cell styles applied manually using the Formatting Bar or the Styles sidebar.

Можете да въведете няколко условия, които проверяват стойности на клетки или резултати на формули. Условията се изчисляват от първото към последното. Ако Условие 1 е изпълнено при текущото съдържание на клетката, се прилага съответният стил на клетка. В противен случай се изчислява Условие 2, за да се определи дали да се приложи неговият съответен стил. Ако съдържанието на клетката не отговаря на никое от условията, форматът ѝ не се променя.

Условните формати не се записват върху стиловете на клетка и ръчно приложеното форматиране. Последните остават записани като свойства на клетката и се прилагат, когато клетката не отговаря на никое условие или когато премахнете всички условни формати.

warning

За да се прилага условно форматиране, трябва да е включено автоматичното изчисляване. Изберете Данни - Изчисляване - Автоизчисляване (до командата се вижда отметка, когато автоизчисляването е включено).


Диапазон от клетки

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Условно - Условие.

От интерфейса с раздели:

Choose Home - Conditional - Condition.

От лентите с инструменти:

Икона „Условен формат - Условие“

Условен формат


Диапазон

Дефинира диапазона от клетки, обхванат от условното форматиране. За да смалите диалоговия прозорец, щракнете върху бутона Свиване. След като изберете диапазона, щракнете отново върху бутона, за да върнете диалоговия прозорец.

Списък с условия

Списък на условията, дефинирани за диапазона от клетки, по реда на оценяването им. Можете да дефинирате толкова условия, колкото искате.

Нагоре

Увеличава приоритета на избраното условие.

Надолу

Намалява приоритета на избраното условие.

Добавяне

Добавя условието към списъка с условия.

Изтриване

Изтрива условието от списъка с условия.

Елементи от списъка с условия

Укажете дали условното форматиране да зависи от някой от вариантите, изброени в падащия списък.

Условие - Стойността на клетката е

Прилага стил за клетки върху клетката или диапазона според условието, зададено в падащия списък. Форматирането се прилага върху всяка клетка поотделно, а условието може да зависи от стойностите на други клетки в избрания диапазон.

Условие - Формулата е

Прилага избрания стил върху клетката, когато изразът формула в текстовото поле отдясно не е нула.

Условно форматиране - Датата е

Прилага избрания стил върху клетката, когато съдържанието ѝ е форматирано като дата и условието е някой от наличните интервали от дати в падащия списък.

Условие - Всички клетки

Прилага условното форматиране върху съвкупността от клетки, зададена чрез избрания диапазон. Форматирането се прилага в зависимост от съдържанието на целия диапазон.

Цветна скала

Прилага върху диапазон цветна скала, което се състои в показване на двуцветен или трицветен градиент в диапазона според стойността на всяка клетка.

Лента за данни

Настройката „Лента за данни“ запълва клетката с плътен или преливащ цвят до степен, съответстваща на числовата стойност в клетката.

Набор от икони

В клетката се добавя икона според отношението на стойността ѝ към дадени прагове. Налични са няколко набора от икони.

Прилагане на стил

Изберете стила за клетки, който да се приложи, когато условието е изпълнено. Изберете Нов стил, за да отворите диалога „Стил за клетки“ и да дефинирате свойствата на стила.

Управление на условията

Управление на цялото условно форматиране, зададено в електронната таблица.

Моля, подкрепете ни!