Автоформат

Използвайте тази команда, за да приложите автоматично форматиране върху избрана област от листа или да зададете ваши собствени автоматични формати.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Стилове за автоформатиране.

В лентата Инструменти щракнете върху

Икона „Стилове за автоформатиране“

Автоформат


note

Командата „Автоформат“ е достъпна само ако е избран диапазон от клетки с поне 3 колони и 3 реда. В противен случай командата се показва сива в менюто.


Формат

Изберете готов автоматичен формат, за да го приложите върху избрана област от листа.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Добавяне

Позволява ви да добавите текущия формат на диапазон с размер поне 4 на 4 клетки в списъка с дефинирани автоматични формати. Отваря диалоговия прозорец Добавяне на автоформат.

Въведете име и щракнете върху OK.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Преименуване

Отваря диалогов прозорец, в който можете да промените името на избрания автоформат.

Ще се отвори диалоговият прозорец Преименуване на автоформат. Въведете новото име на автоматичния формат.

Форматиране

В този раздел можете да включвате и изключвате наличните възможности за форматиране. Ако желаете да запазите текущите настройки от определен вид в листа, махнете отметката от съответното квадратче.

Числов формат

Когато е отметнато, указва запазване на формата за числа от избрания автоформат.

Кантове

Когато е отметнато, указва запазване на кантовете от избрания формат.

Шрифт

Когато е отметнато, указва запазване на шрифта от избрания формат.

Шарка

Когато е отметнато, указва запазване на шарката от избрания формат.

Подравняване

Когато е отметнато, указва запазване на подравняването от избрания формат.

Автопобиране по ширина и височина

Когато е отметнато, указва запазване на ширината и височината на избраните клетки от избрания формат.

Моля, подкрепете ни!