Сливане на клетки

Обединява съдържанието на избраните клетки в една клетка.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Сливане на клетки - Сливане на клетки


Слятата клетка получава името на първата клетка на оригиналната област от клетки. Слетите клетки не могат да бъдат сливани по-нататък с други клетки. Областта трябва да образува правоъгълник – не се поддържат несвързани области.

Икона Бележка

Ако сливаните клетки имат съдържание, се показва диалогов прозорец за потвърждение.


Налице са три възможности:

Икона Внимание

Обединяването на клетки може да доведе до грешки при изчисляване на формулите в таблицата.


Моля, подкрепете ни!