Стилове

Разделът „Стилове“ в страничната лента служи за приписване на стилове на клетки и страници. Можете да прилагате, обновявате и променяте съществуващи стилове и да създавате нови.

Прозорецът „Стилове“ може да се закачва и да остава отворен, докато редактирате документа.

За достъп до тази команда...


Как да приложите стил за клетки:

  1. Изберете клетката или областта от клетки.

  2. Щракнете двукратно върху стила в прозореца „Стилове“.

Стилове за клетки

Показва списъка на наличните стилове за клетки.

Икона за стилове на клетки

Стилове за клетки

Стилове за страници

Показва наличните стилове за страници.

Икона за стилове на страници

Стилове за страници

Режим на запълване

Включва и изключва режима на запълване с формат. Използвайте иконата „кофа с боя“, за да приписвате стила, избран в прозореца „Стилове“.

Икона за запълване с формат

Режим на запълване

Как да приложите нов стил чрез инструмента за запълване:

  1. Изберете желания стил в прозореца „Стилове“.

  2. Щракнете върху иконата Режим на запълване.

  3. Щракнете върху клетка, за да я форматирате, или плъзнете с мишката през дадена област, за да я форматирате цялата. Можете да повтаряте това действие за други клетки и области.

  4. Щракнете отново върху иконата Режим на запълване, за да изключите режима.

Нов стил от избраното

Създава нов стил на базата на форматирането на избран обект. Припишете име на стила в диалоговия прозорец Създаване на стил.

Икона за нов стил от селекцията

Нов стил от избраното

Обновяване на стил

Обновява стила, избран в прозореца „Стилове“, с текущото форматиране на избрания обект.

Икона за обновяване на стил

Обновяване на стил

Списък със стилове

Показва списъка на стиловете от избраната категория.

В контекстното меню можете да избирате команди за създаване на нов стил, изтриване на създаден от потребителя стил и промяна на избрания стил.

Групи от стилове

Изброява наличните групи от стилове.

Моля, подкрепете ни!