Области за печат

Служи за управление на областите за печат. Само клетките в такива области подлежат на отпечатване.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Области за печат.

От интерфейса с раздели:

Choose Layout tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges.

От лентите с инструменти:

Icon Print Ranges

Print Ranges


note

Ако не зададете ръчно области за печат, Calc автоматично създава област за печат, включваща всички непразни клетки.


Дефиниране

Определя активна клетка или избрана избрана област от клетки като област за печат.

Добавяне

Добавя текущата селекция към зададените области за печат.

Изчистване

Премахва зададената област за печат.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете диапазона за печат.

Моля, подкрепете ни!