Области за печат

Служи за управление на областите за печат. Само клетките в такива области подлежат на отпечатване.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Области за печат.


Икона Бележка

Ако не зададете ръчно области за печат, Calc автоматично създава област за печат, включваща всички непразни клетки.


Дефиниране

Определя активна клетка или избрана избрана област от клетки като област за печат.

Добавяне

Добавя текущата селекция към зададените области за печат.

Изчистване

Премахва зададената област за печат.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете диапазона за печат.

Моля, подкрепете ни!