Стил на страница

Отваря диалогов прозорец, в който можете да определите облика на всички страници в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Стил на страница.

Изберете Изглед - Стилове () - изберете „Стилове за страници“ - отворете контекстното меню за избрания стил - Нов/Промяна.


Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Страница

Позволява ви да дефинирате оформления на страница за документи с една или повече страници, номерация на страници и формати на хартията.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Горен колонтитул

Добавя горен колонтитул към текущия стил на страници. Горният колонтитул е област в горното бяло поле на страницата, в която можете да добавят текст или графики.

Долен колонтитул

Добавя долен колонтитул към текущия стил на страници. Долният колонтитул е област в долното бяло поле на страницата, в която можете да добавят текст или графики.

Лист

Задава елементите, които да бъдат включени в разпечатката на всички листове с текущия стил за страници. Освен това можете да зададете реда на отпечатване, номера на първата страница и мащаба на страниците.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Моля, подкрепете ни!