Стил на страница

Отваря диалогов прозорец, в който можете да определите облика на всички страници в документа.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Стил на страница.

От контекстното меню:

Choose Page Style.

От интерфейса с раздели:

On the Layout tab, choose Page Margins or Page Size or Page Columns and click on More Options.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Page Style.

От лентите с инструменти:

Icon Page Style

Page Style

От клавиатурата:

+ Shift + P

От лентата на състоянието:

Click on the Page Style area.

От страничната лента:

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Edit Style.


Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Позволява ви да дефинирате оформления на страница за документи с една или повече страници, номерация на страници и формати на хартията.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Area (Background, Highlighting)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Горен колонтитул

Добавя горен колонтитул към текущия стил на страници. Горният колонтитул е област в горното бяло поле на страницата, в която можете да добавят текст или графики.

Долен колонтитул

Добавя долен колонтитул към текущия стил на страници. Долният колонтитул е област в долното бяло поле на страницата, в която можете да добавят текст или графики.

Лист

Задава елементите, които да бъдат включени в разпечатката на всички листове с текущия стил за страници. Освен това можете да зададете реда на отпечатване, номера на първата страница и мащаба на страниците.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Моля, подкрепете ни!