Сливане и центриране на клетките

Това е превключваема контрола, която обединява всички клетки от правоъгълна селекция в една клетка или връща обединени клетки към оригиналните отделни клетки. В първия случай командата центрира съдържанието на обединените клетки.

Контролата се показва като включена винаги, когато селекцията съдържа слети клетки, което показва, че щракването върху нея ще раздели клетките.

warning

Обединяването на клетки може да доведе до грешки при изчисляване на формулите в таблицата.


За достъп до тази команда...

Направете едно от следните неща:

В лентата Форматиране щракнете върху:

Икона за сливане и центриране на клетки

Сливане и центриране на клетките

…или изберете Форматиране - Сливане и разделяне на клетки - Сливане и центриране на клетките.


Клетките не мога да се сливат повторно, без първо да се разделят.

note

Сливането на селекция от клетки, която частично включва вече обединени клетки, обикновено е възможно чрез Разделяне на слети клетки, последвано от Сливане на клетки, без да се променя началната селекция. Резултатът до голяма степен зависи от предишните ви избори при сливане на клетки, направени чрез описаните по-долу настройки в диалога Сливане на клетки.


Не се поддържа множествена селекция, тоест селекцията трябва да бъде правоъгълна.

Обединената клетка получава името и съдържанието на първата клетка от селекцията.

Ако повече от една от обединяваните клетки има съдържание, се отваря диалоговият прозорец Сливане на клетки.

Настройки в диалога „Сливане на клетки“

Налице са три възможности:

Моля, подкрепете ни!