Показване на лист

Показва листове, които преди това са били скрити с командата Скриване на листове.

Изберете само един лист, за да извикате командата. Текущият лист винаги е избран. Ако е избран друг лист освен текущия, можете да премахнете избора от него, като натиснете , докато щраквате върху съответния етикет на раздел с лист в долния край на прозореца.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Показване на лист.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Показване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Показване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на лист

Показване на лист


Скрити листове

Показва списък на всички скрити листове в документа. За да покажете определен лист, щракнете върху съответния елемент от списъка и потвърдете с OK.

Моля, подкрепете ни!