Лист

Служи за задаване име на лист и за скриване и показване на избрани листове.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист.


Преименуване

Тази команда отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете различно име на текущия лист.

Скриване

Скрива избраните редове, колони или отделни листове.

Показване

Показва листове, скрити преди това с командата Скриване на листове.

Ако е бил скрит лист, се отваря диалоговият прозорец Показване на листове, чрез който можете да изберете кой лист да бъде показан отново.

От дясно наляво

Променя ориентацията на текущия лист на „от дясно наляво“ ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Моля, подкрепете ни!