Оптимална ширина на колони

Задава оптималната ширина за избраните колони. Оптималната ширина на колона зависи от най-дългия елемент в нея. Можете да избирате измежду допустимите мерни единици.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Колони - Оптимална ширина.

Щракнете двукратно върху десния разделител на колона в заглавията на колоните.


Добавяне

Задава допълнителното разстояние между най-дългия елемент в колона и вертикалните граници на колоната.

Стойност по подразбиране

Определя оптималната ширина на колона, така че да се вижда цялото ѝ съдържание. Допълнителното разстояние за оптималната ширина на колона е фиксирано на 2 мм.

Моля, подкрепете ни!