Колона

Служи за задаване ширини на колони и за скриване и показване на колони.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Колони.


Ширина

Променя ширината на текущата колона или избраните колони.

Оптимална ширина

Задава оптималната ширина за избраните колони.

Скриване

Скрива избраните редове, колони или отделни листове.

Показване

Изберете тази команда, за да покажете скрити преди това редове или колони.

Моля, подкрепете ни!